About Me

My photo

Dear all ,

Astrology is a passion turned profession for me ,i have been around as an amateur since more than a decade i believe in the theory of karma or effort . Throughout my study of astrology i have devised simple solutions and suggestions to make your life better .I look forward to helping you define your goals, develop solutions - and realize them! So what are you waiting for, contact me at sandhu.jp@gmail.com for simple and effective solutions.

       Charges

Indian citizens staying in India

Foreign nationals, NRI’S and Indians staying abroad. American dollars

@per question

Rs 500( Five hundred only)

               $15

@per Horoscope Complete analysis, Remedies and Medical susceptibility.

Rs 1500( fifteen hundred)

               $50

Compatibility analysis

Rs 3000( four thousand)

               $50

Varshphall Report

Rs 1100( eleven hundred)

               $40

Clients and NRI'S from abroad please note that I do not have a pay pal Account, you can use Alternative methods of money transfer .Federal bank account number-16610100030400. Jatinder pal singh sandhu ,Patiala(Punjab) IFSC code-FDRL0001661 Location -Patiala, My full name Jatinder pal singh sandhu.


Regards

J.s.sandhu


I am available on--Following sites. astrologytreeforum.net,indiadivine.org  ( vedic astrology forum) and mysticboard.com (vedic astrology discussions)

Any IT professional interested in building up independent identical site on private domain on profit sharing basis can contact me on sandhu.jp@gmail.com
Those interested in learning online vedic ( predictive astrology ) can contact me for the same at sandhu.jp@gmail.com


Regards

J.s.sandhu

Search This Blog

Search

""

Tuesday, February 16, 2010

Choupai sahib

MOOL MANTAR

IKK ONKAR....
SATNAAM...
KARTA PURAKH.....
NIRBHAU......
NIRBAIR.....
AKAAL MURAT....
AJOONI SAIBHANG...
GUR PARSAAD
JAPU.....
AADI SACH......
JUGAADI SACH...
HAI BHI SACH.....
NANAK HOUSI BHI SACH........


Paatshaahee dasvee kabiyo baach baynatee chaupa-ee (p. 1721 Dasam Granth)


Hamree karo haath dai rachhaa. Pooran ho-i chit kee ichhaa.
Tav charnan man rahai hamaaraa. Apnaa jaan karo pratipaaraa. (1)
Hamray dustt sabhai tum ghavho. Aap(u) hath dai moh(i) bachavho.
Sukhee basai moro parivaaraa. Sayvak sikh sabhai kartaaraa. (2)
Mo rachhaa nij kar dai kariyai. Sabh bairan ko aaj su(n)ghariyai.
Pooran ho-i hamaaree aasaa. Tor bhajan kee rahai piaasa. (3)
Tum-h(i) chhad(i) ko-ee avar(u) na dhiyaa-oo(n). Jo bar chaho(n) so tum tey paa-oo(n).
Sayvak sikh(y) hamaarey taaree-a-hi. Chun(i) chun(i) satra hamaaray maaree-a-hi. (4)
Aap hath dai mujhai oobariyai. Maran kaal kaa traas nivariyai.
Hoojo sadaa hamaaray pachha. Sri asidhuj joo kariyaho rachha. (5)
Raakh layho mohe raakhanhaarai. Sahib sant sahaa-i piyaarey.
Deen bundh(u) dusttan kay huntaa. Tum ho puree chatur das kantaa. (6)
Kal pa-i brahmaa bap dharaa. Kal pa-i siv joo avtraa.
Kal pa-i kar bisn(u) prakaasaa sakal kaal kaa keeaa tamaasaa. (7)
Javan kal jogi siv kee-o. Bayd raj brahmaa joo thee-o.
Javn kal sabh lok savaaraa. namaskaar hai taahi hamaaraa. (8)
Javan kaal sabh jagat banaayo. Dayv dait jachhan oopjaayo.
Aad(i) a(n)t(i) aykai avtaaraa. Soee guroo samajhi-yaho hamaaraa. (9)
Namaskaar tis hee ko hamaaree. Sakal prajaa jin aap savaaree.
Sivkan ko siv gun sukh deeo. Satrun ko pal mo badh keeo. (10)
Ghat ghat kay a(n)tar kee jaanat. Bhalay buray kee peer pachaanat.
Cheetee tay ku(n)char asthoola sabh par kripaa dristt(i) kar phoola. (11)
Santan dukh paa-ay tay dukhee. Sukh paa-ay saadhun kay sukhee.
Ayk ayk kee peer pachhanai(n). Ghatt ghatt kay pat pat kee jaanai. (12)
Jab oodkarakh karaa kartaaraa. Prajaa dharat tab day-h apaaraa.
Jab aakarakh karat ho kab-hoo(n). Tum mai milat day-h dhar sabh-hoo(n). (13)
Jaytay badan sristt(i) sabh dhaarai. Aap aapanee boojh oochaarai.
Tum sabh-hee tay rahat niraalam. Jaanat bayd bhayd ar aalam (14)
Nira(n)kaar nribikaar nirlu(n)bh. Aad(i) aneel anaad(i) asa(n)bh.
Taa kaa moorh oochaarat bhaydaa. Jaa ko bhayv na paavat baydaa. (15)
Taa kou kar(i) paahan anumaanat. Mahaa moorh kach(u) bhayd na jaanat.
Mahaadayv ko kahat sadaa siv. Nira(n)kaar kaa cheenat nahi bhiv. (16)
Aap(u) aapnee budh(i) hai jaytee. Baranat bhi(n)n bhi(n)n taytee.
Tumra lakhaa na jaa-i pasaaraa. Kih bidh(i) pratham sansaaraa. (17)
Aykai roop anoop saroopa. Ra(n)k bhayo raav kahee bhoopaa.
A(n)ddaj jayraj saytaj keenee. Ootbhuj khaan(i) bahur rach(i) deenee. (18)
Kahoo(n) phool raajaa hvai baittha. Kahoo(n) simitt bhiyo sa(n)kar ikaitthaa.
Sagaree sristt(i) dikhaa-i acha(n)bhav. Aad(i) jugaad(i) saroop suya(n)bhav. (19)
Ab rachhaa mayree tum karo. Sikh(y) oobar(i) asikh(y) sa(n)gharo.
Dustt jitay ootthvat ootpaataa. Sakal malaychh karo ran ghata. (20)
Jay asidhuj tav sarnee paray. Tin kay dushtt dukhit hvai maray.
Purakh javan pag paray tiharay. Tin kay tum sa(n)katt sabh taaray. (21)
Jo kal(i) ko ik baar dhi-ai hai. Taa kay kaal nikatt(i) neh ai hai.
Rachha ho-i taahi sabh kaalaa. Dustt aristt ttray(n) tatakaalaa. (22)
Kripaa dristt(i) tan jaahi nihariho. Taa kay taap tanak mo hariho.
Ridh(i) sidh(i) ghar mo sabh hoee. Dushtt chhah chhvai sakai na koee. (23)
Ayk baar jin tumai su(n)bhaaraa. Kaal phaas tay taahi oobaaraa
Jin nar naam tihaaro kahaa. Daarid dustt dokh tay rahaa. (24)
Kharag kayt mai sarnn(i) tihaaree. Aap haath dai layho oobaaree.
Sarab tthor mo hoh(u) sahaaee. Dustt dokh tay layho bachaaee. (25)
Kripaa kari ham par jagmaataa. Gra(n)th karaa pooran subh raataa.
Kilbikh sakal deh ko hartaa|| Dushtt dokhiyan ko chhai kartaa (26)
Sri asidhuj jab bh-ay dayaalaa. Pooran karaa granth tatkaalaa.
Man baanchhat phal paavai soee. Dookh na tisai biaapat koee. (27)

Arril
Sunai gu(n)g jo yaahi su rasnaa paava-ee. Sunai moorr chit laa-i chaturtaa aava-ee.
Dookh dard bhau nikatt na tin nar kay rahai. Ho jo yaaki ayk baar chaupa-ee ko kahai. (28)
Choupa-ee
Sanbhat satrah sahas bhannijai. Aradh sahas phun teen kahijai.
Bhaadrav sudee ashttamee rav(i) vaaraa. Teer satudrav gra(n)th sudhaaraa. (29)
Swaiyaa (p.599 Dasam Granth)
Paa(n)-i gahay jab tay tumray tab tay kou aa(n)kh taray nahee aanyo.
Raam raheem puraan kuraan anayk kahai mat ayk na maanyo.
Si(n)mrit shaastra bayd sabhai bahu bhayd kahai ham ayk na jaanyo.
Sri asipaan kripaa tumree kar mai na kahyo sabh tohi bakhaanyo. (863)
Dohraa
Sagal duaar kau chhaad(i) kai gahyo tuhaaro duaar.
Ba(n)hi gahay kee laaj as gobind daas tuhaar. (864)


Translation

O Lord, protect me with Your Hand, thus my heart's desire be fulfilled.
May my mind ever seek the refuge of Your Feet, and You sustain me as Your very Own.(1)
Lord! destroy all my enemies [diseased passions, instincts, impulses, evil thoughts, etc.]* and protect me with Your Hand.
Thus make my house-hold [mind], servants and followers [intellect and varied other organs] rest in peace. (2)
O Lord, extend Your Personal protection to me and kill all my enemies here and now [refers to our countless inner enemies, i.e. evil thinking, diseases etc.]
May my this wish be fulfilled and I ever yearn to reflect my mind on You. (3).
Lord, Bless me that I should never abandon You and think of any one else. Whatever boons I seek I should obtain from You.
Liberate all my servants and followers [way of thinking], pick each and every one and destroy them, who are obstacles in my well being. (4)
Pray, ferry me across, giving me Your Hand, and destroy the fear of death in me. [This fear is one of the greatest enemy of ours].
O Mighty Lord of the Sword (All Wisdom), be ever at my back, and protect me. (5)
You are the Protector of the Saints, protect me too, as You are my only Protector.
You are the Savior of the weak and Destroyer of tyrants. O the Lord of fourteen worlds (according to Puranic conception). (6)
Time came when Brahma appeared in physical form, then Shiva was incarnated and then Visnu.
It is all the Play of the Temporal Lord. (7)
The Temporal Lord created Shiva, the Yogi; Brahma, the Utterer of Vedas.
The Temporal Lord, Who fashioned the entire Universe, I salute to Him alone. (8)
He, Who is the Creator of Time and the Universe, also created the angels, demons and yakshas.
He alone was in the beginningand will also be at the end of the Time. He alone is my Guru. (9)
I make my obeisance to Him alone, Who has created all His subjects and preserves them.
He has blessed His devotees with all merits and happiness and destroys enemies [inner dis-harmony] instantaneously. (10)
He, Who is inner Knower of all hearts, knows the sorrows of all creatures, good or bad.
He casts His Graceful Glance on all from the meek ant to huge elephant and feel pleased. (11)
He is pained, when His saints are pained; and feels happiness when they are happy.
He understands what pains each of the hearts of the creatures and their innermost workings. (12)
When He, the Creator, evolved Himself, His creation manifested itself in innumerable forms.
When He dissolves the creation, all the physical forms are merged back in Him. (13)
He has created numerous forms and bodies. They utter Him as they can think, what He is.
He, however, lives Detached from all. This distinction the wise ones and the religious books know. (14)
He is Formless, Stainless and Self-reliant. He is the Primal Power, Blemishless, Beginningless and does not take birth.
The fools claim boastfully about the knowledge of His secrets, which even Vedas do not know. (15)
The fools consider Him a stone, for He does not know the Profound Mysterym that is God.
He calls Shiva, The Eternal Lord, and does not know the secret of the Formless Lord. (16)
Every one according to his understanding, describes You differently.
The limits of Your creation cannot be known, nor how in the beginning You wrought the Universes. (17)
You are One, manifest in varied forms, as a poor man, rich manor a king.
You create the egg born, the sweat born, the earth born and the foetus born. (18)
Sometime You joyfully appear in the form of Brahma expanding the creation, and some time in the form of contracting and dissolving Shiva.
He shows His miraculous deeds to all His creation of the Universe. He, the Primal Power, born of Himself is since the beginning of beginning. (19)
O Lord, now keep me under Your protection, encourage my followers to flourish [in intellect and wisdom] and destroy my enemies (negative thinking).
All the evil doers who arise (in my mind), fight with them and destroy them there and then. (20)
O Mighty Lord of the Sword (Knowledge), whosoever seeks Your protection, his enemies (evil passions) suffer pain and are destroyed.
The persons, who fall on Your Feet, You remove all their afflictions and maladies. (21)
Those who meditate even once (with complete devotion) on You, the Supreme Destroyer, the Death cannot come near them.
They remain protected at all times. All their enemies and sorrows are removed instantaneously. (22)
Upon whomsoever dawns Your Grace, their sins and afflictions are instantly removed.
They are blessed with all the earthly and spiritual treasures, and no evil doer [deadly passions and sickly instinctual drives] can even touch their shadows. (23)
O God, he who remembered You even once, You saved him from the noose of Death.
Whosoever meditates on Your Name, he overcomes his poverty, suffering and adversity. (24)
O The Lord of Sword (Knowledge), I seek Your protection. Protect me with Your Own Hands.
Extend Your support to me wherever I be, and save me from the evil doers [evil thoughts and sins]. (25).
The Mother of the world has been kind towards me and I have completed the book this auspicious night.
The Lord is the destroyer of all the sins of the body and all the malicious and wicked persons. (26)
When Mahakal became kind, He immediately caused me to complete this book.
He will obtain the fruit desired by the mind (who will read or listen to this book) and no suffering will occur to him. (27)

Aril
The dumb, who will listen to it, will be blessed with the tongue to speak; the fool, who will listen to it attentively, will get wisdom.
That person will be absolved of suffering, pain or fear, who will even once recite this Chaupai-prayer. (28)
Choupai
It was Bikrami Samvat 1753;
This book was competed on the banks of Sutlej on Sunday, the eighth Sudi of the month of Bhadon. (29)
Savayai
O God ! the day when I caught hold of your feet, I do not bring anyone else under my sight; none other is liked by me now.
The Puranas and the Quran try to know Thee by the names of Ram and Rahim and talk about you through several stories, but I do not accept any one religion.
The Simritis, Shastras and Vedas describe several mysteries of yours, but I do not agree with any of them.
O sword-wielder God! This all has been described by Thy Grace, what power can I have to write all this? (863)
Dohra
O Lord! I have forsaken all other doors and have caught hold of only Thy door.
O Lord ! Thou has caught hold of my arm; I, Govind, am Thy serf, kindly take (care of me and) protect my honour. (864)

Pronunciation Guide
Vowels
a u in "sum"; u in "thumb"
aa aw in "awsome"; a in "calm"
o o in "oh"; o in "home"
ou ow in "how"; ow in "now"
ay ay in "hay"; ai in "aim"; a in "fame"
ai a in "apple"; a in "at"
i i in "India"; i in "simple"
ee ee in "need"; ea in "cream";
u oo in "book";
oo oo in "bloom";
(i) like i in "india" but lighter; don't emphasize
Consonants
r roll the "r" (like in Spanish); dd in "padding"
(n) add a nasal sound but not of full n
gh make a sound this is in both/between "k" and "g"
bh make a sound this is in both/between "p" and "b"
chh make a sound this is in both/between "ch" and "sh"
jh make a sound this is in both/between "ch" and "j"
kh exasperate/more air
th exasperate/more air
dh exasperate/more air
tt retroflex the tounge
dd retroflex the tounge
rr retroflex the tounge
nn retroflex the tounge
tth retroflex the tounge and exasperate/more air
ddh retroflex the tounge and exasperate/more air